Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 54
Năm 2021 : 854
 10/05/19  CHI BỘ  137
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ...
 21/04/17  CHI BỘ  174
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Đoan Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Chi bộ trường TH Đoan Bái số 1 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
 23/12/15  CHI BỘ  154
Chi bộ Trường Tiểu học Đoan Bái số 1 lập báo cáo thành tích đề nghị Đảng bộ huyện Hiệp Hòa, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xét khen thưởng năm 2015.
 04/12/15  CHI BỘ  145
Chi bộ trường Tiểu học Đoan Bái số 1 - Hiệp Hòa - Bắc Giang tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2015.
 13/11/15  CHI BỘ  169
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐOAN BÁI SỐ 1 - HIỆP HÒA - BẮC GIANG ĐÃ TRẢI QUA 09 KỲ ĐẠI HỘI
 09/11/15  CHI BỘ  113
THỰC HIỆN SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY XA ĐOAN BÁI, CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÂY DỰN KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015.
 09/11/15  CHI BỘ  115
Cán bộ Đảng viên, giáo viên, học sinh trường TH Đoan Bái số 1, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 09/11/15  CHI BỘ  126
Chi bộ trường TH Đoan Bái thực hiện nội dung KTGS của UBKT - ĐU xã Đoan Bái năm 2015
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới