Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đoan Bái số 1

Thôn An Hoà
3.873.718
c1doanbai1@bacgiang.edu.vn