Đảng cộng sản Việt Nam

GIỚI THIỆU CHI BỘ

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOAN BÁI SỐ 1 – HIỆP HOÀ – BẮC GIANG

 

          Trường Tiểu học Đoan Bái số 1- Hiệp Hoà – Bắc Giang, tiền thân là trường Cấp 1 xã Đoan Bái. Đến năm 1996, Sở Giáo dục đào tạo Hà Bắc (nay là Sở GD&ĐT Bắc Giang) đã quyết định về việc chia tách trường Tiểu học. Thực hiện theo Quyết định số 484/QĐ-TC ngày 05 tháng 10 năm 1996 của Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Bắc, trường Tiểu học Đoan Bái số 1 được thành  lập từ đó.

 

 

          Chi bộ Đảng của nhà trường lúc đó chưa được thành  lập. Chỉ có số ít Đảng viên được sinh hoạt ghép với trường Trung học cơ sở Đoan Bái, Tiểu học Đoan Bái số 2 và Trạm y tế xã Đoan Bái. Đến năm 2001, thực hiện theo Quyết định số 2/QĐ – ĐU ngày 10/3/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Đoan Bái, Chi bộ trường Tiểu học Đoan Bái số 1 chính thức được thành lập. Đồng chí Cao Thị Bình được Ban chấp hành Đảng bộ xã Đoan Bái bổ nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ đến khi tổ chức Đại hội.

 

 

          Tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2001 – 2002, được tổ chức vào ngày 23/8/2001 với số lượng Đảng viên là 5 đồng chí (3 Đảng viên chính thức, 2 Đảng viên dự bị) . Đại hội đã bầu cấp uỷ gồm 2 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Bình giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hiến giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ và được Ban chấp hành Đảng bộ xã Đoan Bái quyết định bổ nhiệm 2 chức vụ trên.

 

 

          Từ đó đến nay, Chi bộ trường Tiểu học Đoan Bái số 1 – Hiệp Hoà – Bắc Giang không ngừng duy trì và phát triển. Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đã phát huy vai trò lãnh chỉ đạo nhà trường luôn luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

          Trải qua 8 kỳ Đại hội, Chi bộ liên tục cải tiến các chương trình hành động, thường xuyên cải tiến phương pháp lãnh chỉ đạo, kịp thời đưa các nghị quyết của Trung ương cũng như địa phương và của ngành vào cuộc sống. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ. Tại Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2012 – 2014 được tổ chức vào ngày 11/5/2012 với số lượng Đảng viên là 11 đồng chí (chính thức 11 đồng chí), đã thống nhất chương trình hành động: Giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch – vững mạnh; trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến cấp huyện, cấp tỉnh; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và tiếp tục phấn đấu đảm bảo các tiêu chuẩn đối với trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ( Đánh giá cơ sở giáo dục) đạt cấp độ 2. Cũng tại Đại hội nhiệm kỳ này Chi bộ đã thống nhất bầu Ban chi uỷ gồm 3 đồng chí:

 

 

1-    Đ/c Nguyễn Văn Hiến – Bí thư Chi bộ

 

2-    Đ/c Nguyễn Thị Dần – Phó bí thư Chi bộ

 

3-    Đ/c Lưu Trung Dũng – Chi uỷ viên

 

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong 12 năm liền (từ 2002 - 2013), Chi bộ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch – vững mạnh, được Đảng bộ xã Đoan Bái, Đảng bộ huyện Hiệp Hoà biểu dương khen thưởng, nhiệm kỳ tới 2015 - 2017, với tinh thần quyết tâm của người cộng sản, tinh thần đoàn kết sáng tạo của Ban chi uỷ, của mỗi Đảng viên, Chi bộ trường Tiểu học Đoan Bái số 1 – Hiệp Hoà – Bắc Giang nhất định sẽ giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa!